Τι είναι MED.I.T.A.

To έργο “MEDiterranean Information Traffic Application”, MED.I.T.A. προσπαθεί να βελτιώσει τις θαλάσσιες μεταφορές καθώς και τις διασυνδέσεις μεταξύ των λιμένων, χερσαίων τερματικών και κέντρων διανομής και αποθήκευσης. Το έργο δημιουργεί ένα φυσικό και πληροφοριακόδίκτυο ανάμεσα σε λιμάνια και χερσαία τερματικά το οποίο διευκολύνει την διακίνηση των αγαθών στην περιοχή της Μεσογείου χρησιμοποιώντας χαμηλού κόστους τεχνολογίες όπως το παθητικό RFID UHF και ανταλλαγή δεδομένων με webservices.

Το δίκτυο MED.I.T.A. δημιουργήθηκε σαν αποτέλεσμα του ερευνητικού έργου MOS4MOS, που χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία TEN-T. Το έργο αποτελείται από 8 εταίρους από την Μεσόγειο και στοχεύει να μην αποτελέσει απλά και μόνο ένα στοχευμένο δίκτυο επιχειρηματικών παικτών αλλά πολύ περισσότερο να δημιουργήσει ένα τεχνολογικό, διαδικαστικό και επιχειρησιακό δίκτυο, ικανό να βελτιώσει την διασύνδεση των λιμένων υποστηρίζοντας έτσι τους Θαλάσσιους Διαδρόμους (Motorways of the Sea) και υπερνικώντας τα όποια εδαφικά συνοριακά προβλήματα. Αυτό θα επιτευχθεί μέσα από την δημιουργία ενός μοναδικού συστήματος, την ανάπτυξη κοινών διαδικασιών και την διάχυσηγνώσης. Με τον πειραματισμό στο πλαίσιο του έργου, θα είναι δυνατόν να μελετηθεί η προέλευση και ο προορισμός των αγαθών, η τυπολογία και οι μεταφερόμενες ποσότητες προσφέροντας με αυτόν τον τρόπο σημαντική πληροφόρηση τόσο σε επιχειρηασικό όσο και σε στρατηγικό επίπεδο. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τέσσερις Ευρωπαϊκές χώρες της περιοχής της Μεσογείου: Ιταλία, Ισπανία, Ελλάδα και Μαυροβούνιο.

News