Partners

Projekat je inspirisan idejom korištenja stečenog iskustva kako bi se postavio sistem sposoban da formira logističku zajednicu koja dijeli tehnologije sa ciljem da se poboljša promet, pojednostave procedure i procesi. Ovaj se sistem može realizovati isključivo kroz učešće posvećenih aktera relevantnim ciljevima. Zato partnerstvo uključuje aktere spremne da dijele tehnologije i procedure a koji će zajednički da se dogovore oko strategije kako prevazići trenutna ograničenja nametnuta fragmentisanim informativnim koridorom. Neophodnost da da se dijeli znanje, podaci i metodologije je razlog zašto ovo partnerstvo uključuje IPA partnera, Kontejnerski Terminal i Generalne Terete Bar kao i Luku Tripoli iz Libana kao eksternog partnera.
Svi partneri uključeni u projekat su izabrani zbog svoje stručnosti i spremnosti da učestvuju u logističkom sistemu MEDITA zajednice. U stvari, većina partnera su operativni partneri tj. luke i intermodalni terminali u unutrašnjosti zemlje.

Interporto Toscano Amerigo Vespucci S.p.A. – Italija
Tip partnera: operativni
Norma: zadovoljavanje svih zahtjeva za logističkim uslugama po najvišim standardima za važne domaće i međunarodne operatere usvajanjem novih politika u transportu koje se sve više zasnivaju na održivosti i intermodalnosti.
Vještine: planiranje, dizajn i izgradnja infrastrukture i usluga za logistiku.

Regija Toskana – Italija
Tip partnera: institucionalni
Norma: Regionalna administracija Toskane je javno tijelo odgovorno za izradu lokalnih zakona i politika i za planiranje javnih finansijskih resursa.
Vještine: izrada i objavljivanje zakona; razvoj planova i programa, aktivnosti komunikacije i informacije o aktivnostima i temama vezanim za izradu zakona, planova i programa.

Lučka uprava Livorno – Italija
Tip partnera: institucionalni
Norma: promovisanje razvoja Luke Livorno u pogledu ICT usluga lučkoj zajednici, tehnoloških inovacija i kod proizvodnih procesa i procedura, kao i optimalizacije infrastrukture.
Vještine: izrada, sprovođenje i upravljanje međunarodnim programima saradnje i EU, nacionalno, regionalno i lokalno finansiranim projektima. Naši zaposleni se oslanjaju na vještine visokog kvaliteta u oblasti inžinjeringa, logistike, IT, obuke.

CFLI – Međunarodni Konzorcijum za Obuku iz Oblasti Logistike – Italija
Tip partnera: institucionalni
Norma: obezbjeđivanje visoko operativnih i upravljačkih standarda, najefikasnijeg planiranja aktivnosti, konsistentno i u saglasnosti sa ciljevima i rezultirajućim elementima projekta, kao što su umrežavanje, tokovi procesa, skupljanje podataka, organizovanje i planiranje.
Vještine: organizacija logistike, logističke aktivnosti, planiranje, web tehnologije, skupljanje podataka, upravljanje procesima, treninzi i upravljanje vještinama.

Interporto Marche Spa – Italija
Tip partnera: operativni
Norma: zadovoljavanje svih zahtjeva za logističkim uslugama po najvišim standardima važnih domaćih i međunarodnih operatera usvajanjem novih politika u transportu koje se sve više zasnivaju na održivosti i intermodalnosti.
Vještine: Planiranje, dizajn i izgradnja infrastruktura i usluga za logistiku.

Fondacija Luke Valensija za istraživanje, promociju i trgovinske studije regiona Valensije (Valenciaport Foundation) – Španija
Tip partnera: operativni
Norma: doprinos zadovoljavanju zahtjeva praćenja logističkih operatera i drumskih transportnih kompanija, obezbjeđujući detaljne i visokokvalitetne informacije posredstvom pokretanja probnih inovativnih tehnologija na Ro-Ro terminalu u Luci Valensija i podstičući ekološke transportne politike kao što su intermodalni transport i obalna plovidba.
Vještine: sprovođenje studija u oblasti ICT za usluge i luke intermodalnog transporta i obalne plovidbe, analiza intermodalnog transporta i ekološke transportne prakse, uključujući finansijske i ekonomske analize troškova i koristi inovativnih inicijativa čije su implementacije u procesu procjene, programiranje prototipa i probno pokretanje novih inicijativa koje će pružiti rješenja za postojeće probleme u sektoru transporta, naročito kod luka.

Istraživački centar Univerziteta u Pireju, Grupa za Transportne Sisteme – Grčka
Tip partnera: institucionalni
Norma: razvoj i podrška testiranju i implementaciji Informacionih Sistema uključujući daljinsku identifikaciju i RFID. Poboljšanje postojećeg stanja u optimalizaciji raspodjele resursa i koristenja resursa. Razvijanje okvira za eMAR okruženje i njeno procjenjivanje.
Vještine: Planiranje, dizajn i podrška implementaciji za sisteme, infrastrukture i usluge za logistiku. Procjena funkcionisanja sistema i preporuke.

Lučka uprava Patras – Grčka
Tip partnera: operativni
Norma: upravljanje Lukom Patras.
Vještine: Planiranje, dizajn i izgradnja infrastrukture, bezbjedonosne usluge itd.

KTGT – “Kontejnerski terminal i generalni tereti” AD – Crna Gora
Tip partnera: operativni
Norma: Kompanija je registrovana za pružanje usluga istovara, pretovara i utovara razne robe; skladištenje robe; istovar, pretovar i utovar kontejnera; punjenje i pražnjenje kontejnera; kompletan kontejnerski servis (čišćenje, pranje i popravka); pakovanje, prepakivanje, sortiranje, mjerenje robe; snabdjevanje brodova strujom, vodom i telefonskim linijama itd.
Vještine: “Kontejnerski terminal i generalni tereti” AD ima kapacitet od 2 miliona tona tereta godišnje; na cijeloj teritoriji je Slobodna zona i obuhvata površinu od 518.790 m2. Geografski položaj Bara, kao i poslovni kapaciteti i struktura zaposlenih, pružaju odličnu osnovu za poslovanje sa klijentima koji rade u ovom regionu ili tek stupaju na ovo tržište.